Reklamer på rett måte for din bedrift

I dag har man mange flere reklamekanaler enn tidligere. Det gir både nye muligheter og nye utfordringer, for hvordan skal man velge den mest effektive reklameformen? Det første man må gjøre, er å kjenne målgruppen sin. Dersom et produkt retter seg mot en bestemt gruppe, bør man reklamere der denne gruppen er aktive. Nettsider med bestemte tema er et fint sted å starte. Nettsider med hagetips egner seg til reklame for hageartikler, nettsider med bilinformasjon egner seg til reklame for bildeler og tilbehør.

Viktig med rett fokus mot rett gruppe

Man må også tenke på aldersgruppen man retter seg mot. Mange eldre forbrukere er lite aktive på nettet, og da kan reklame i posten være like effektivt. Reklame i post eller e-post kan også rettes mot bestemte aldergrupper, yrkesgrupper og lignende, slik at man bare sender reklamen til kunder som kan være interessert i produktet. E-postreklame er lett å tilpasse til mottakerne, og reklame på sosiale medier kan også tilpasses ulike grupper. Les deg bare opp på reglene, slik at du ikke havner i klem i forhold til loven dersom du bruker elektronisk reklame.

Comments Off on Reklamer på rett måte for din bedrift

Filed under Entreprenørskap