Entreprenørskap – hva er det?

Begrepet entreprenørskap kan sammenfattes som evnen til forretningsskikk. Godt entreprenørskap er kjennetegnet av at entreprenøren har planlagt godt. God planlegging er det som står mellom deg og utfallet.business-entrepreneurship-background-concept-glowing Men hva er god planlegging? Det kan være at man ikke lurer seg selv til å tro at virkeligheten er bedre enn den er, og dermed unngå ubehagelige overraskelser. Det kan også være å sørge for at man har riktige støttespillere rundt seg. Godt entreprenørskap beskrives ofte i setningen “du skal vite hva du kan levere”, men vel så viktig er det å vite hva du ikke kan levere. Dette gjelder både egne evner og varer og tjenester. Prøver du å selge både binders og tømmer, er du garantert å få mislykkes med dem begge. Vit hvem du er, hva du gjør og hva du leverer, og bli god innenfor ditt felt. Det er godt entreprenørskap.Det stilles store krav til en god entreprenør. Man skal beherske grunnleggende økonomi, psykologi, forhandlinger og innkjøp og mye, mye mer, og forskjellen på fiasko og suksess er derfor ofte å vite når man skal bruke fagfolk, og til hva. En regnskapsfører vil alltid være best på regnskap, mens en pumpetekniker alltid vil være best på pumper. Entreprenørens oppgave er å bruke deres ressurser til foretakets beste, ikke å prøve å gjøre jobben deres for dem.