Tilstedeværelse på nettet

Enten er man til stede på nettet i dag, eller så finnes man ikke. Så enkelt kan det faktisk sies. Selv den minste pølsekiosk har en hjemmeside i dag, om ikke annet så for å opplyse om åpningstider. Du skal være på nett, og du skal være det på en god måte. Men hvordan? Igjen avhenger det mye av hva du driver med. Kanskje er du konsulent innen et fag, og ser at det er dagsaktuelle saker du kan si noe om? Sørg for å skrive det i en avis eller på et nettsted, og få med hvem du er og hva du representerer.Du kan også kjøpe plasseringer på Google eller andre nettsteder, eller du kan bruke sosiale medier aktivt. Post enkle, gode oppdateringer fra foretaket på flest mulig steder, og ikke vær redd for å be venner og kjente om å hjelpe deg ved å linke eller dele!Men husk: All tilstedeværelse på nett krever «nettikette»! Bruk et balansert og saklig språk, og aldri skjellsord eller negative ytringer, uansett hvor engasjert du er privat! Husk at nettet aldri glemmer. Vær gjerne entusiastisk hvis du vil dele gode nyheter om bedriften, men unngå rent selvskryt, og lyv aldri.

Comments Off on Tilstedeværelse på nettet

Filed under Entreprenørskap