Foretakets nettside er viktig

Foretakets nettside skal du ta på alvor. Nettsiden er, foruten virkelige mennesker, den viktigste kontakten du har med kunder og marked. Publikum er svært godt vant når det gjelder funksjoner på nett, og marginene for feil er små. Å miste én kunde på grunn av en dårlig nettside er å miste en kunde for mye.web-site-connection-search Nettsiden er, kort sagt, altfor viktig til å overlate til tilfeldighetene. Du må først tenke igjennom hva siden din skal gjøre. Dette avhenger av hva du leverer. Er det først og fremst informasjon som skal prege siden din? Selger du en vare eller tjeneste? Har du en bred eller smal kundegruppe? Disse tingene må du ha klart for deg før du begynner å planlegge en nettside. Det er for eksempel lite fruktbart å skrive lange utredninger om pizza hvis det er det du selger.Kunden vet hva pizza er, og vil heller se en meny og et oversiktlig bestillingsskjema. Likedan er det hvis du er konsulent som selger en tjeneste. Bilder av deg selv, vakre landskap eller kompliserte grafer er uinteressant for en besøkende. Velg heller korte informasjonstekster som gjør det lett å se hvem du er og hva du gjør, og ha muligheter for at den besøkende kan klikke seg videre til mer informasjon. Kort sagt: Fortell hva du gjør, på riktig måte, til ditt publikum.

Comments Off on Foretakets nettside er viktig

Filed under Entreprenørskap