Store bedrifter med høy profil

DNB, Orkla og Statoil er tre av Norges desidert største bedrifter. DNB er Norges største finanskonsern, og har en egenkapital på 174,4 milliarder kroner. DNB ASA ble opprettet i 2003, etter en sammenslåing av DnB og Gjensidige NOR. Staten er den største aksjonæren i DNB. DNB er det nest største finanskonsernet i Norden, og har hovedkontor i Bjørvika i Oslo.

Sterke merkenavn i Norge – Orkla

Av de børsnoterte selskapene i Norge er Orkla et av de største i Norge. De er aktive innen flere virksomheter, blant annet merkevarer, aluminiumsløsninger og finans. Hovedfokuset ligger på merkevarer, og selskapet eier blant annet merkevarene Sætre, Stabburet, Nidar, Idun, Lillebord, Sapa og Borregaard. Selskapets hovedkontor ligger i Sarpsborg, men kontoradressen er i Oslo. Både DNB, Orkla og Statoil er flinke til å markedsføre seg på mange måter. De bruker både avisreklame, TV-reklame og Internett for å bygge merkevaren og få oppmerksomhet.

Betsafe – en nettbasert bedrift med god markedsføring

I dag er det også mange bedrifter som bare eksisterer på nettet. Et internasjonalt eksempel på en nettbasert bedrift med gode reklamer og sterk markedsføring er Betsafe. Internett er veldig viktig innen markedsføring, da det er enkelt å nå raskt ut til mange mennesker. Slik kan Betsafe bruke Internett til å tilby fremtidige brukere en titt inn, som for eksempel med en av deres herlige Youtube-videoer eller med reklamebannere på andre nettsider. Det er faktisk slik at dersom man ikke bruker Internett aktivt for kommunikasjon, blir man raskt hengende etter.

Statoil – børsnotert og statseid

Statoil er også børsnotert, og det er staten som eier de fleste aksjene (67 %). Statoil driver med produksjon av olje og gass både i Norge og i andre land. Totalt har selskapet 29 500 ansatte, av disse er 16 300 ansatt i morselskapet. Selskapet har virksomhet i 36 land, og er Norges mest verdifulle selskap, med en markedsverdi som ligger på 400 milliarder. Statoil er også stor i verdenssammenheng, og er et av de 50 største selskapene i verden, uansett bransje. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, mens den internasjonale driften blir styrt fra Fornebu.

Comments Off on Store bedrifter med høy profil

Filed under Entreprenørskap